EM

Rodzina

Należne świadcenia, czyli alimenty od byłego małżonka – jak można je wyegzekwować?

Przeważnie przeprowadzenie rozwodu przynosi rozmaite przesłanki oraz skutkuje zawikłaniami związanymi z porozumieniem stron. Fachowcy przyznają, że najbardziej obarczone negatywami pozostają takie procesy o rozwód, które dotykają także małych dzieci. Często zostają one z jedną stroną, z określonymi spotkaniami u drugiej. Alimenty na dzieci to również postanowienie sądu, najczęściej podejmowane podczas sprawy rozwodowej. Jak postępować, by była to właściwą kwota?
Należność alimentów – co to takiego?

Środki utrzymania i wychowania – tak litera prawa definiuje definicję alimentów. W przypadku gdy dziecko nie jest w stanie utrzymać się we własnym zakresie wydatki na rzecz jego utrzymania i perspektyw życiowych spoczywa na rodzicach. Prawo nie określa limitu wieku. Kiedy przyznaje się obowiązek almentacyjny? Jest tak zazwyczaj przy:

– wyroku wydawanym w odrębnej sprawie o alimenty (o zaspokojenie potrzeb rodziny);
– wyroku rozwodowym;
– podczas wydania decyzji o separacji;
– w przypadku ugody od sądu lub mediatora;
– postępowaniu zabezpieczającym;
– umowie o alimentacji sfinalizowanej przed notariuszem w formie aktu, której sąd nadał klauzulę wykonalności.

Rodzic, który nie płaci alimentów. Co można z tym zrobić?

Pierwszą instytucją, do której należy zgłosić wniosek o wymuszenie opłaty należności, będzie kancelaria komornika. Może on wydobyć świadczenia przyznane przez sąd i te, które zostały przyznane w ramach zabezpieczenia. Również mediacyjne oraz sądowe ugody i dobrowolnie podpisana umowa o alimentach podlegają działaniu komorniczemu. Do wszczęcia procedur obowiązuje podanie o postępowanie komarnika oraz zatwierdzenie go, wydane przez instancję sądową. Jeśli chodzi o trudności z odzyskaniem należność, o czym decyduje sąd przeprowadzając rozwód Kraków przoduje w podobnych sprawach.

Jak przebiega egzekucja komornicza?

Po wnioskowaniu musimy dostarczyć do komornika także posiadaną wiedzę o osobie, u której przewidziano egzekwowanie alimentów. W przypadku gdy tego nie wiemy, egzekutor musi sam dążyć do ustalenia adresu dłużnika, miejsca pracy i jego zarobków. Gdyby i to się nie udało, ustalenie tej wiedzy przechodzi na organa ścigania. Nie można umorzyć postępowania po bezskutecznym przeprowadzeniu egzekucji.