EM

Różności

Jak to z przestępstwami bywa?

 

Czyny niedozwolone wyszczególnione w prawie karnym zwykle są ścigane z oskarżenia społecznego mianowicie z tzw. urzędu. Jakikolwiek człowiek, jaki rządzi się normami uczciwymi, powinien mieć na odpowiedzialności, że będąc widzem nadużycia, winien poinformować policję.

Odpowiedzialność karna – zasady

Podejrzany zrobienia morderstwa zaprezentowanego w statucie karnym, podlega odpowiedzialności karnej. Każdy czyn opisany w kodeksie karnym podlega odpowiedzialności karnej. W przeciwnym razie nie jest to przestępstwo.

Przebieg postępowania karnego

Postępowanie karne jest następstwem popełnienia przestępstwa przedstawionego w kodeksie karnym.

Składa się ono z trzech etapów.

Postępowanie karne zaczyna się od ustalenia przez uprawnione służby, czy doszło do przestępstwa. Krok ten zwany jest postępowaniem przygotowawczym.

Kolejnym etapem jest postępowanie sądowe, w którym decyduje się, czy prawo zostało złamane oraz ustalany jest wymiar kary.

Końcowe jest postępowanie wykonawcze, które polega na wykonaniu kary, od razu po ogłoszeniu wymiaru kary.

Czy każdy człowiek ma prawo do obrońcy?

Każdy, kto popełnił czyn zakazany ma prawo się bronić. Gwarantuje mu to Konstytucja. Oskarżony może wystąpić z wnioskiem o obrońcę z urzędu, gdy wykaże iż nie jest w stanie powziąć wydatków obrony z wyboru. Podczas postępowania sądowego, oskarżony ma możliwość ubiegania się o obrońcę z urzędu. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, osoby niewidome, głuchonieme jak również w przypadku, gdy sąd ma obiekcję, czy osoba rozmyślnie dokonała czynu zabronionego, należy się adwokat z urzędu. Kiepski stan psychiczny podejrzanego i niemoc samodzielnej obrony to również argument przemawiający za ustaleniem obrony z urzędu. W przypadku kiedy, podejrzanego stać na obrońcę z wyboru może go znaleźć przez Internet, wystarczy wprowadzić w Google np: adwokat Lodz.